?!DOCTYPE html PUBLIC "-//W3C//DTD XHTML 1.0 Transitional//EN" "http://www.w3.org/TR/xhtml1/DTD/xhtml1-transitional.dtd"> 时代光华十周q庆??时代光华理培训|?/title> <link href="style/public.css" rel="stylesheet" type="text/css" /> <link href="style/index.css" rel="stylesheet" type="text/css" /> <meta http-equiv="Cache-Control" content="no-transform" /> <meta http-equiv="Cache-Control" content="no-siteapp" /> </head> <body> <!--头部banner?-> <div class="banner"> <div class="banner_img"></div> </div> <!--头部banner图end--> <!--头部?-> <div class="head"> <div class="head_ad" > <ul id="head_ad"> <li class="one hover" style="width:60px"><a href="index.html">首页</a></li> <li class="one"><a href="exercise.html">程</a></li> <li class="one"><a href="honored_guest.html">嘉宾</a></li> <li class="one pre"> <a href="gh.html">光华10q?/a> <ul class="head_ad_list" style="display:none"> <li class="pre" id="two"> <a href="core_business.html">核心业务<img src="images/bs_jt.png" style="position:absolute; right:5px; top:13px;"/></a> <ul class="head_ad_list" style="display:none; left:100px;top:0px; border-left:1px solid #C03;"> <li><a href="network_college.html">|络学院</a></li> <li><a href="public_class.html">公开译֭习卡</a></li> <li><a href="ttt_training.html">TTT培训</a></li> <li><a href="system_training.html">企业pȝ内训</a></li> <li><a href="hr_elite.html">HR_英׃?/a></li> <div class="cl"></div> </ul> </li> <li class="one"><a href="core_business.html">光华10q?/a></li> <li class="one"><a href="Property_ten.html">产权10q?/a></li> <li class="one"><a href="achievements.html">成就10q?/a></li> </ul> </li> </ul> </div> </div> <!--头部D航end--> <!--内容区域--> <div class="content"> <div style="height:42px"></div> <div class="content_cent"> <!--囄视频展示?-> <div class="content_show"> <div class="content_show_hd fl pre"> <div class="content_show_img"> <div class="content_show_img_tist" style="display:block" > <a href="javascript:void(0)"><img src="images/banner/banner_01.jpg" /></a> </div> <div class="content_show_img_tist"> <a href="javascript:void(0)"><img src="images/banner/banner_02.jpg" /></a> </div> <div class="content_show_img_tist"> <a href="javascript:void(0)"><img src="images/banner/banner_03.jpg" /></a> </div> <div class="content_show_img_tist"> <a href="javascript:void(0)"><img src="images/banner/banner_04.jpg" /></a> </div> <div class="content_show_zoone pab"> <a href="javascript:void(0);" style="opacity:1;"><img src="images/banner/banner_01.jpg" width="187" height="55" /></a> <a href="javascript:void(0);"><img src="images/banner/banner_02.jpg" width="187" height="55" /></a> <a href="javascript:void(0);"><img src="images/banner/banner_03.jpg" width="187" height="55"/></a> <a href="javascript:void(0);"><img src="images/banner/banner_04.jpg" width="187" height="55"/></a> <div class="cl"></div> </div> </div> </div> <div class="content_show_video fr"> <embed src="http://player.youku.com/player.php/sid/XNDgxMTkwNDA0/v.swf" allowfullscreen="true" quality="high" width="250" height="267" align="middle" allowscriptaccess="always" type="application/x-shockwave-flash"></embed> </div> <div class="cl"></div> </div> <div> <!--囄视频展示区end--> <div class="cl"></div> </div> <div class="cl"></div> </div> <div class="content_2013"> <div class="content_2013_fl fl"> <!--2003--> <div class="product_process pre"> <div class="process_top back_gre5262d"> <div class="process_top_r fr" style="width:510px; margin:0px; text-align:center;"> <p class="tr" style="width:404px; margin:40px auto 0; padding:0px;"><img src="images/font_title/title_new.png"/></p> <p class="co_fff te_in2" style="margin-top:3px; text-align:right; padding-right:15px">旉Q?013q?1?9?</p> </div> </div> <div class="process_top_r fr pt10"> <p class=" te_in2">2013Q中?bull;杭州Q卓管理高峰论坛于11?9日下?3:30于东坡剧院正式启q,本届论坛由浙江省l济和信息化委员会指|由杭州时代光华教育发展有限公司、步步ؓ赢教育科技集团、中企业管理联盟SMEMU、时代光华管理培训网、文三\电子信息街区委会主办,江省经和信息化委员会q部培训中心、浙江省电子商务协会、浙江大学、香港光华管理学院等协办</p> </div> <div class="product_img pab"> <img src="images/video/1.jpg" /> </div> <a class="pab product_links" href="http://www.832413.tw/news/news_32805.html" target="_blank"></a> <a href="javascript:void(0)" class="product_title pab"><img src="images/font_title/title_2_name.png" /></a> <div class="cl"></div> </div> <!--2003end--> <!--2003--> <div class="product_process pre"> <div class="process_top back_gr0099cc"> <div class="process_top_r fr" style="width:510px; margin:0px; text-align:center;"> <p class="tr" style="width:404px; margin:40px auto 0; padding:0px;"><img src="images/font_title/title_1.png"/></p> <p class="co_fff te_in2" style="margin-top:3px; text-align:right; padding-right:15px">旉Q?013q?1?9? <span style="margin-left:15px;">分n嘉宾Q方气R</span></p> </div> </div> <div class="process_top_r fr pt10"> <p class=" te_in2">2013Q中?bull;杭州Q卓管理高峰论坛于11?9日下?3:30于东坡剧院正式拉开帷幕。本ơ论坛首Z题演讲由步步教育U技集团董事ѝ时代光华管理培训网首席讲师、浙江大学主讲教授方气R为我们带来主题演讌Ӏ喜乐h生与q福企业》。方老师紧扣本次论坛企业卓越理主题Q在开场的时候就带来了有关企业与人生的探?/p> </div> <div class="product_img pab"> <img src="images/video/2.jpg" /> </div> <a class="pab product_links" href="http://www.832413.tw/news/news_32805.html" target="_blank"></a> <a href="javascript:void(0)" class="product_title pab"><img src="images/font_title/title_1_name.png" /></a> <div class="cl"></div> </div> <!--2003end--> <!--2003--> <div class="product_process pre"> <div class="process_top back_gr8F46DD"> <div class="process_top_r fr" style="width:510px; margin:0px; text-align:center;"> <p class="tr" style="width:465px; margin:40px auto 0; padding:0px;"><img src="images/font_title/title_3.png"/></p> <p class="co_fff te_in2" style="margin-top:3px; text-align:right; padding-right:15px">旉Q?013q?1?9? <span style="margin-left:15px;">分n嘉宾Q彭清一</span></p> </div> </div> <div class="process_top_r fr pt10"> <p class=" te_in2">我们每一个hQ每天都在工作,工作是每一个h生命价值的体现。但是。朝九晚五,你倦怠了吗?兴趣错位Q你疲于应付了吗Q工作枯燥,感觉自己像重复工作的机器一栯操纵了吗Q当有一天,你的满腔斗志消失得踪q全无,被忙包裹得没有I隙Q被工作重压打磨得全无棱角,你的梦想去向哪里寻找?11?9日,一位生zȝ、艺术的舞者,正在q里展开他的人生dQ豪情万丈,为大家讲qC个有?Ȁ情与梦想"的话题。他是本届2013Q中?bull;杭州Q卓管理高峰论坛所邀L重量U讲师——彭清一老师?/p> </div> <div class="product_img pab"> <img src="images/video/3.jpg" /> </div> <a class="pab product_links" href="http://www.832413.tw/news/news_32806.html" target="_blank"></a> <a href="javascript:void(0)" class="product_title pab"><img src="images/font_title/title_3_name.png" /></a> <div class="cl"></div> </div> <!--2003end--> <!--2003--> <div class="product_process pre"> <div class="process_top back_gr8ABA4A"> <div class="process_top_r fr" style="width:510px; margin:0px; text-align:center;"> <p class="tr" style="width:465px; margin:40px auto 0; padding:0px;"><img src="images/font_title/title_4.png"/></p> <p class="co_fff te_in2" style="margin-top:3px; text-align:right; padding-right:15px">旉Q?013q?1?0? <span style="margin-left:15px;">分n嘉宾Q张戴金</span></p> </div> </div> <div class="process_top_r fr pt10"> <p class=" te_in2">11?0日,2013Q中?bull;杭州Q卓管理高峰论坛次日,我们的论坛主场来C江省图书馆Q第一场就特别请到张戴金老师带来《员工管理之道:从精兵到q将》。干q活没意思,每天比坐牢还隑֏Q工作太累了Q工资才q么点?不关我的事,我只是个打工的!行了Q行了,没有必要搞那么好。大不了"老子"明天不干了…… 你的公司里是否也充斥着q样的声韻I你到底在工作Q每天在以怎样的状态工作着Q?/p> </div> <div class="product_img pab"> <img src="images/video/4.jpg" /> </div> <a class="pab product_links" href="http://www.832413.tw/news/news_32807.html" target="_blank"></a> <a href="javascript:void(0)" class="product_title pab"><img src="images/font_title/title_4_name.png" /></a> <div class="cl"></div> </div> <!--2003end--> <!--2003--> <div class="product_process pre"> <div class="process_top back_grFF6634"> <div class="process_top_r fr" style="width:510px; margin:0px; text-align:center;"> <p class="tr" style="width:465px; margin:40px auto 0; padding:0px;"><img src="images/font_title/title_5.png"/></p> <p class="co_fff te_in2" style="margin-top:3px; text-align:right; padding-right:15px">旉Q?013q?1?0? <span style="margin-left:15px;">分n嘉宾Q王东生</span></p> </div> </div> <div class="process_top_r fr pt10"> <p class=" te_in2">当全世界都在讨论垃圾食品Q众多快企业都深陷泥潭之时Qؓ什么麦当劳q是能运营得如此好,E稳占据世界500强的W?21位?带着q样的疑问,2013Q中?bull;杭州Q卓管理高峰论坛特别邀L东生老师Q这位原麦当劻I中国Q有限公司资q理带我们一同来揭秘此中的奥妙。王东生老师Q?5q职业经理h?q互联网创业l历Q国际知名星U酒店工作,从麦当劳营运一U做P成长为国内百锁餐饮的高管Q组l开业多安厅,熟悉饮q锁l营 体系中运营、开店、培训、h力资源、企业文化、营销、企业大学的与发展?/p> </div> <div class="product_img pab"> <img src="images/video/5.jpg" /> </div> <a class="pab product_links" href="http://www.832413.tw/news/news_32808.html" target="_blank"></a> <a href="javascript:void(0)" class="product_title pab"><img src="images/font_title/title_5_name.png" /></a> <div class="cl"></div> </div> <!--2003end--> <!--2003--> <div class="product_process pre"> <div class="process_top back_gre5262d"> <div class="process_top_r fr" style="width:510px; margin:0px; text-align:center;"> <p class="tr" style="width:404px; margin:40px auto 0; padding:0px;"><img src="images/font_title/title_6.png"/></p> <p class="co_fff te_in2" style="margin-top:3px; text-align:right; padding-right:15px">旉Q?013q?1?0? <span style="margin-left:15px;">分n嘉宾Q曹嘉飞</span></p> </div> </div> <div class="process_top_r fr pt10"> <p class=" te_in2">标准化体pȝ需要企业内部每一个环节支持到位,而管理者在其中更是扮演着不可或缺的重要角艌Ӏ?013Q中?bull;杭州Q卓管理高峰论坛上Q我们有q请C位牛人,为我们带来《向下管理的七个路标》,解答NQ出谋划{。他Q就是浙江省中小企业创业辅导中心MQ、高U管理咨询师、浙江大学客座讲授、杭州大创联盟创业导师曹嘉飞?/p> </div> <div class="product_img pab"> <img src="images/video/6.jpg" /> </div> <a class="pab product_links" href="http://www.832413.tw/news/news_32809.html" target="_blank"></a> <a href="javascript:void(0)" class="product_title pab"><img src="images/font_title/title_6_name.png" /></a> <div class="cl"></div> </div> <!--2003end--> <!---------------------------------------------------------------------------------------------------> <!--2003--> <div class="product_process pre"> <div class="process_top back_gr0099cc"> <div class="process_top_r fr" style="width:510px; margin:0px; text-align:center;"> <p class="tr" style="width:434px; margin:40px auto 0; padding:0px;"><img src="images/font_title/title_7.png"/></p> <p class="co_fff te_in2" style="margin-top:3px; text-align:right; padding-right:15px">旉Q?013q?1?0?span style="margin-left:15px;">分n嘉宾Q李力刚</span></p> </div> </div> <div class="process_top_r fr pt10"> <p class=" te_in2">谈判是世界上赚钱最快的ҎQ说服力是掌握主动的l极密码。谈判需要强大的气场Q更需要对人性的非凡领悟。谈判就是一Z息和实力的博弈,我们常常之UCؓ舌尖上的智慧艺术?11?0日下午,谈判与销售训l专家李力刚老师受邀来到江图书馆ؓ在这丑֊?013Q中?bull;杭州Q卓管理高峰论坛,讲述《舌上的艺术:谈判说服力》,解读谈判艺术的奥妙:总能?能量+质量Q即E=MC2</p> </div> <div class="product_img pab"> <img src="images/video/7.jpg" /> </div> <a class="pab product_links" href="http://www.832413.tw/news/news_32810.html" target="_blank"></a> <a href="javascript:void(0)" class="product_title pab"><img src="images/font_title/title_7_name.png" /></a> <div class="cl"></div> </div> <!--2003end--> <!--2003--> <div class="product_process pre"> <div class="process_top back_gr8F46DD"> <div class="process_top_r fr" style="width:510px; margin:0px; text-align:center;"> <p class="tr" style="width:505px; margin:40px auto 0; padding:0px;"><img src="images/font_title/title_8.png"/></p> <p class="co_fff te_in2" style="margin-top:3px; text-align:right; padding-right:15px">旉Q?013q?1?0? <span style="margin-left:15px;">分n嘉宾Q袁先登</span></p> </div> </div> <div class="process_top_r fr pt10"> <p class=" te_in2">11?0日,2013Q中?bull;杭州Q卓管理高峰论坛特别发出邀P知名培训?、一Uh力资源管理师袁先登老师莅͋江图书馆,与近千知名企业总裁、管理精英齐聚一堂,分n人才甄选话题。如何识别h才,培养人才Q是靠一面之~还是有q可寻?曑֜信集团五家子公怓Q中高层,在家cIT、咨询业有多q的从业l验的袁先登先生从HR实际工作问题出发Q与我们一同分享《从中医到西匠Z—精h才甄选技术》的_ֽ评Q?/p> </div> <div class="product_img pab"> <img src="images/video/8.jpg" /> </div> <a class="pab product_links" href="http://www.832413.tw/news/news_32811.html" target="_blank"></a> <a href="javascript:void(0)" class="product_title pab"><img src="images/font_title/title_8_name.png" /></a> <div class="cl"></div> </div> <!--2003end--> <!--!~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~__--> <!--2003--> <div class="product_process pre"> <div class="process_top back_gr0099cc"> <div class="process_top_r fr" style="width:510px; margin:0px; text-align:center;"> <p class="tr" style="width:484px; margin:40px auto 0; padding:0px;"><img src="images/font_title/title_9.png"/></p> <p class="co_fff te_in2" style="margin-top:3px; text-align:right; padding-right:15px">2013q?1?1? <span style="margin-left:15px;">分n嘉宾Q姚L</span></p> </div> </div> <div class="process_top_r fr pt10"> <p class=" te_in2">   ?000q以来,中国从零开始,逐步成ؓ世界电子商务发展最快的国家Q今q淘宝双十一|络零售额更是突?50多亿Q电商已l成Z国经体pM一个不可小觑的力量?1?0日下午,|品U技Q集团)董事ѝ浙江好易购电子商务有限公司CEO姚碧波先生受邀参加2013Q中?bull;杭州Q卓管理高峰论坛,与各位企业嘉宑օ同分享《传l企业如何实现商务电子化》,讲述时代背景下每个时间节点上电商企业的发展和操作思\的分享?/p> </div> <div class="product_img pab"> <img src="images/video/9.jpg" /> </div> <a class="pab product_links" href="http://www.832413.tw/news/news_32816.html" target="_blank"></a> <a href="javascript:void(0)" class="product_title pab"><img src="images/font_title/title_9_name.png" /></a> <div class="cl"></div> </div> <!--2003end--> <!--2003--> <div class="product_process pre"> <div class="process_top back_gr8F46DD"> <div class="process_top_r fr" style="width:510px; margin:0px; text-align:center;"> <p class="tr" style="width:465px; margin:40px auto 0; padding:0px;"><img src="images/font_title/title_10.png"/></p> <p class="co_fff te_in2" style="margin-top:3px; text-align:right; padding-right:15px">旉Q?013q?1?1?span style="margin-left:15px;">分n嘉宾Q石建鹏</span></p> </div> </div> <div class="process_top_r fr pt10"> <p class=" te_in2">"140字以描q整个世界?微博的发明者曾攑ևq样的话语。近q来微博q个新型的炒作武器崛Pq个低成本、高性h比的营销手段被越来越多的企业所q捧Q微博大军日益壮大,微博营销应运而生?1?1日,?013Q中?bull;杭州Q卓管理高峰论坛的邀P|络营销实战专家矛_鹏老师在浙江图书馆带来了课E分享《微营销Q这个时代的大革命》,助力了解q个炙手可热的营销新手Dc?/p> </div> <div class="product_img pab"> <img src="images/video/10.jpg" /> </div> <a class="pab product_links" href="http://www.832413.tw/news/news_32817.html" target="_blank"></a> <a href="javascript:void(0)" class="product_title pab"><img src="images/font_title/title_10_name.png" /></a> <div class="cl"></div> </div> <!--2003end--> <!--2003--> <div class="product_process pre"> <div class="process_top back_gr8ABA4A"> <div class="process_top_r fr" style="width:510px; margin:0px; text-align:center;"> <p class="tr" style="width:465px; margin:40px auto 0; padding:0px;"><img src="images/font_title/title_11.png"/></p> <p class="co_fff te_in2" style="margin-top:3px; text-align:right; padding-right:15px">旉Q?013q?1?1?<span style="margin-left:15px;">分n嘉宾Q宋劝其</span></p> </div> </div> <div class="process_top_r fr pt10"> <p class=" te_in2">我们是否也常被这些问题所烦恼Qؓ什么错误认知W效是致命的?l效理是什么?Z么无Z么方式都试了QW效考核l果q是不尽如h意?解决q一pd的W效管理问题,关键是什么呢Q?1?1日,2013Q中?bull;杭州Q卓管理高峰论坛特别邀请了7q世?00强经验?1q管理咨询和培训l验战略l效理专家宋劝其老师莅͋江图书馆,献上《向理要利润: 战略l效理体系及实施》课E?/p> </div> <div class="product_img pab"> <img src="images/video/11.jpg" /> </div> <a class="pab product_links" href="http://www.832413.tw/news/news_32818.html" target="_blank"></a> <a href="javascript:void(0)" class="product_title pab"><img src="images/font_title/title_11_name.png" /></a> <div class="cl"></div> </div> <!--2003end--> <!--2003--> <div class="product_process pre"> <div class="process_top back_grFF6634"> <div class="process_top_r fr" style="width:510px; margin:0px; text-align:center;"> <p class="tr" style="width:485px; margin:40px auto 0; padding:0px;"><img src="images/font_title/title_12.png"/></p> <p class="co_fff te_in2" style="margin-top:3px; text-align:right; padding-right:15px">旉Q?013q?1?1? <span style="margin-left:15px;">分n嘉宾Q朱明</span></p> </div> </div> <div class="process_top_r fr pt10"> <p class=" te_in2">   我们是否也常被这些问题所烦恼Qؓ什么错误认知W效是致命的?l效理是什么?Z么无Z么方式都试了QW效考核l果q是不尽如h意?解决q一pd的W效管理问题,关键是什么呢Q?1?1日,2013Q中?bull;杭州Q卓管理高峰论坛特别邀请了7q世?00强经验?1q管理咨询和培训l验战略l效理专家宋劝其老师莅͋江图书馆,献上《向理要利润: 战略l效理体系及实施》课E?/p> </div> <div class="product_img pab"> <img src="images/video/12.jpg" /> </div> <a class="pab product_links" href="http://www.832413.tw/news/news_32808.html" target="_blank"></a> <a href="javascript:void(0)" class="product_title pab"><img src="images/font_title/title_12_name.png" /></a> <div class="cl"></div> </div> <!--2003end--> <!--2003--> <div class="product_process pre"> <div class="process_top back_gre5262d"> <div class="process_top_r fr" style="width:510px; margin:0px; text-align:center;"> <p class="tr" style="width:524px; margin:40px auto 0; padding:0px;"><img src="images/font_title/title_13.png"/></p> <p class="co_fff te_in2" style="margin-top:3px; text-align:right; padding-right:15px">旉Q?013q?1?1? <span style="margin-left:15px;">分n嘉宾Q倪合?/span></p> </div> </div> <div class="process_top_r fr pt10"> <p class=" te_in2">?学习型组l?q个词成来越多的理者挂在嘴边的口头时Q?l织学习生态圈"理念开始深入企业培训体pR学习如何才更有效?对这个问题的看法形Ş色色Q每个公怹有每个公司的做法Q但真正有效的却之又少?1?1日,国内知名人力资源理专家、培训专Ӟ香港光华理学院特聘教授倪合明老师受邀?013Q中?bull;杭州Q卓管理高峰论坛分享课E《让学习更有效,l织学习生态圈》?/p> </div> <div class="product_img pab"> <img src="images/video/13.jpg" /> </div> <a class="pab product_links" href="http://www.832413.tw/news/news_32820.html" target="_blank"></a> <a href="javascript:void(0)" class="product_title pab"><img src="images/font_title/title_13_name.png" /></a> <div class="cl"></div> </div> <!--2003end--> <!--2003--> <div class="product_process pre"> <div class="process_top back_gr0099cc"> <div class="process_top_r fr" style="width:510px; margin:0px; text-align:center;"> <p class="tr" style="width:434px; margin:40px auto 0; padding:0px;"><img src="images/font_title/title_14.png"/></p> <p class="co_fff te_in2" style="margin-top:3px; text-align:right; padding-right:15px">旉Q?013q?1?0?span style="margin-left:15px;">分n嘉宾Q孙春岭</span></p> </div> </div> <div class="process_top_r fr pt10"> <p class=" te_in2">q两q_来多?0后年Mh开始进入职场,他们在富裕环境下长大Q有梦、不崇拜Q他们几乎没有迫于生计的压力;他们是生zd互联|时代的 "Chc?Q这对企业的领导是一个挑战?1?1日下午,2013Q中?bull;杭州Q卓管理高峰论坛的特别邀误׃层管理培训专家孙春岭老师为大家带来的《激发新生代正能量》?/p> </div> <div class="product_img pab"> <img src="images/video/14.jpg" /> </div> <a class="pab product_links" href="http://www.832413.tw/news/news_32821.html" target="_blank"></a> <a href="javascript:void(0)" class="product_title pab"><img src="images/font_title/title_14_name.png" /></a> <div class="cl"></div> </div> <!--2003end--> <!--2003--> <div class="product_process pre"> <div class="process_top back_gr8F46DD"> <div class="process_top_r fr" style="width:510px; margin:0px; text-align:center;"> <p class="tr" style="width:505px; margin:40px auto 0; padding:0px;"><img src="images/font_title/title_15.png"/></p> <p class="co_fff te_in2" style="margin-top:3px; text-align:right; padding-right:15px">旉Q?013q?1?1?span style="margin-left:15px;">分n嘉宾:高承?/span></p> </div> </div> <div class="process_top_r fr pt10"> <p class=" te_in2">   《易l》是中华民族历史传承下来的的文化瑰宝。近q来Q?国学?悄然兴vQ方兴未艾,各色理论风v云涌。h们通过研究Q将国学文化集萃《易l》中的众多传l哲学理论思想延折射C业管理学中,q将之称Z国管理哲学的核心?1?1日下?2013Q中?bull;杭州Q卓管理高峰论坛迎来了易经应用智慧大师、现代易l的U极倡导者、演讲家高承乾老师解读《易l智慧与企业风险理 》,传l思想_a与企业管理哲学合二ؓ一Q取其精华去其糟_?/p> </div> <div class="product_img pab"> <img src="images/video/15.jpg" /> </div> <a class="pab product_links" href="http://www.832413.tw/news/news_32822.html" target="_blank"></a> <a href="javascript:void(0)" class="product_title pab"><img src="images/font_title/title_15_name.png" /></a> <div class="cl"></div> </div> <!--2003end--> </div> <div class="fr content_2013_fr"> <div class="honor_cooperation_bj fr"> <p class="honor_title"><img src="images/zbdw.png" /></p> <div class="honor_cooperation"><img src="images/logo/zb_01.jpg" /></div> <div class="honor_cooperation"><img src="images/logo/zb_02.jpg" /></div> <div class="honor_cooperation"><img src="images/logo/zb_03.jpg" /></div> <div class="honor_cooperation"><img src="images/logo/zb_04.jpg" /></div> <div class="honor_cooperation"><img src="images/logo/zb_05.jpg" /></div> </div> <div class="honor_cooperation_bj fr"> <p class="honor_title"><img src="images/zddw.png" /></p> <div class="honor_cooperation"><img src="images/logo/zddw.jpg" /></div> </div> <div class="honor_cooperation_bj fr"> <p class="honor_title"><img src="images/xbdw.png" /></p> <div class="honor_cooperation"><img src="images/logo/xb01.jpg" /></div> <div class="honor_cooperation"><img src="images/logo/xb02.jpg" /></div> <div class="honor_cooperation"><img src="images/logo/xb03.jpg" /></div> </div> <div class="honor_cooperation_bj fr"> <p class="honor_title"><img src="images/gfmt.png" /></p> <div class="honor_cooperation"><img src="images/logo/mt01.jpg" /></div> <div class="honor_cooperation"><img src="images/logo/mt02.jpg" /></div> </div> <div class="honor_cooperation_bj fr"> <p class="honor_title" style="padding-bottom:0px;"><img src="images/weixin_1.jpg" /></p> </div> </div> <div class="cl"></div> </div> <div class="youth tc mt10"><img src="images/youth.png" /></div> </div> <!--内容区域end--> <!--底部--> <!--底部标题--> <div class="bottom_title"> <div class="bottom_title_font"> <ul> <li><a href="http://www.832413.tw/">首页</a></li> <li><a href="http://www.832413.tw/public/">公开?/a></li> <li><a href="http://www.832413.tw/e-learning/">E-learning</a></li> <li><a href="http://www.832413.tw/lesson/">内训</a></li> <li><a href="http://www.832413.tw/shop/">培训商城</a></li> <li><a href="http://www.832413.tw/lecturer/">培训讲师</a></li> <li><a href="http://www.832413.tw/news/">资讯中心</a></li> <li><a href="http://www.832413.tw/hr/">HR׃?/a></li> <li><a href="http://www.832413.tw/college/">HR学院</a></li> <li><a href="http://zongcai.hztbc.com/">总裁特训</a></li> </ul> </div> </div> <!--底部标题end--> <!--|站公用底部--> <div class="bottom"> <div class="bottom_cont"> <div class="ns_footer"> <div class="ns_footer_box"> <dl class="attention_us"> <dt class="font_20 co_ccc" style="margin-left:35px;">x我们</dt> <dd> <div class="attention_list"> <a href="http://hztbc.taobao.com/" class="taobao">官方旗舰?/a> <div class="wb_at_hover"> <p class="stw_p"><a href="http://e.weibo.com/steptw" class="">步步教育集团</a></p> <p class="tbc_p"><a href="http://e.weibo.com/hztbc" class="">时代光华</a></p> <p class="gtt_p"><a href="http://e.weibo.com/gototeam" class="">共同?/a></p> <p class="smemu_p"><a href="http://e.weibo.com/smemu" class="">中小企业理联盟</a></p> <p class="hztbc_p"><a href="http://e.weibo.com/hztbc0316" class="">时代光华理培训|?/a></p> </div> </div> </dd> </dl> <dl class="weixin"> <dt class="font_20 co_ccc">微信我们</dt> <dd> <div class="weixin_pic"></div> <p class="co_ccc">微信帐号Qsteptowin</p> </dd> </dl> <dl class="contact_us"> <dt><span class="font_20 co_ccc">联系我们</span><a href="http://www.steptowin.com/about/about_1.php">公司?/a> - <a href="http://www.steptowin.com/contact/main.php">联系方式</a></dt> <dd> <div class="contact_info"> <p>杭州时代光华教育发展有限公司</p> <p>杭州市西湖区文三?52号伟星大?a href="http://j.map.baidu.com/c7qXh" class="company_card"></a></p> <p>咨询热线 400-0808-155</p> <p>? ?0571-89938990</p> <p>---------------------------------------------------------</p> <p>杭州时代光华教育发展有限公司 版权所?/p> <p>ICP?9015953?/p> <p>版权2005-2013</p> </div> </dd> </dl> <div class="clear"></div> </div> </div> <div class="clear"></div> </div> <div class="clear"></div> </div> <!--|站公用底部 end--> <!--底部end--> <a href="http://www.832413.tw/"><span class="STYLE1">2021ϻʱ</span></a> <script>(function(){ var src = (document.location.protocol == "http:") ? "http://js.passport.qihucdn.com/11.0.1.js?9ed1f3a8f9c3ff069b7b95c01474c743":"https://jspassport.ssl.qhimg.com/11.0.1.js?9ed1f3a8f9c3ff069b7b95c01474c743"; document.write('<script src="' + src + '" id="sozz"><\/script>'); })(); </script> <a href="http://www.120654.tw">pk10һ칲</a> <a href="http://www.182230.tw">ʱʱʴС</a> <a href="http://www.586181.tw">agֻ</a> <a href="http://www.331888.tw">ɽʱʱͼٶȰٶ</a> <a href="http://www.823649.tw">67ڰСͼ</a> <a href="http://www.728268.tw">ɽȺӢ</a> <a href="http://www.138107.tw">˿3ƻͼô</a> <a href="http://www.454750.tw">3dͼ׼</a> <a href="http://www.664731.tw">pkƱAPP</a> <a href="http://www.749243.tw">ʱʱƽ̨ĸ</a> <a href="http://www.188957.tw">5Ԥ</a> <a href="http://www.759700.tw">11ѡ5鿪 - </a> <a href="http://www.873932.tw">ӱƼ</a> <a href="http://www.580741.tw">ϻĦг</a> <a href="http://www.675930.tw">vrƱ¼</a> <a href="http://www.144710.tw">5ֱ</a> <script> (function(){ var bp = document.createElement('script'); var curProtocol = window.location.protocol.split(':')[0]; if (curProtocol === 'https') { bp.src = 'https://zz.bdstatic.com/linksubmit/push.js'; } else { bp.src = 'http://push.zhanzhang.baidu.com/push.js'; } var s = document.getElementsByTagName("script")[0]; s.parentNode.insertBefore(bp, s); })(); </script> </body> <script type="text/javascript" src="js/jquery.js"></script> <script type="text/javascript" src="js/index.js"></script> </html>